safari_phuket
สถานที่เที่ยว: ต.ฉลอง ภูเก็ต
ราคา: เริ่มต้นที่ 600 บาท
จอง

 

โปรแกรมทัวร์ซาฟารี ขี่ช้าง ภูเก็ต รอบ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
ขึ่ช้าง 30 นาที (PD1) 8.30, 12.00, 14.30 600 400
ขี่ช้าง 30 นาที + ช้างโชว์ 15 นาที (IE1) 9.30, 14.00 800 600
ขี่ช้าง 30 นาที + ลิงโชว์ + นมัสการพระใหญ่ที่เขานาคเกิด (CE1) 8.30, 12.00, 14.30 1,000 800
ขี่ช้าง 30 นาที + ลิงโชว์ 15 นาที + ช้างโชว์ 15 นาที+นั่งเกวียน (I3in1) 9.30, 14.00 1,000 800
ขี่ช้าง 1 ชั่วโมง (PD2) 8.30, 12.00, 14.30 800 600
ขี่ช้าง 1 ชั่วโมง+ ช้างโชว์ 15 นาที (IE3) 9.30, 14.00 1,000 800
ขี่ช้าง 1 ชั่วโมง + ลิงโชว์ + นมัสการพระใหญ่ที่เขานาคเกิด (CE3) 8.30, 12.00, 14.30 1,200 1,000

**ราคาไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าบริการรถรับ-ส่ง โรงแรม

    • ท่านละ 150 บาท : หาดป่าตอง, กะหลิม
    • ท่านละ 250 บาท : หาดกะตะ, หาดกะรน
    • ท่านละ 350 บาท : กมลา, ในตัวเมืองภูเก็ต
    • นอกเหนือพื้นที่ดังกล่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
  • ข้อแนะนำควรอ่าน

    • ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติทางเวปไซท์ ไปภูเก็ต คอทคอม จำเป็นต้องคิดเพิ่มท่านละ 300 บาท ต่อ 1 โปรแกรม
    • สำหรับโปรแกรมทัวร์ทะเล เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางไปภูเก็ต ดอทคอม ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ร่วมเดินทางในโปรแกรมนี้
    • อาหารกลางวันที่จัดเตรียมสำหรับโปรแกรมนี้เป็นอาหารไทยสากล(ไม่มีหมู) ลูกค้ามุสลิมสามารถรับประทานได้ หากลูกค้าทานมังสวิรัติ หรือไม่สามารถรับทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง กรุณาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง เพื่อทางเราได้จัดเตรียมอาหารสำหรับท่าน
  • วิธีการจองทัวร์ภูเก็ต

    • สั่งจองทัวร์ภูเก็ตผ่านหน้าเว็บไซต์
    • สั่งจองทัวร์ภูเก็ตผ่านทางโทรศัพท์ที่ 080 2272 168, 082 224 1863
    • สั่งจองทัวร์ภูเก็ตผ่านทางอีเมล์ที่ book.paiphuket@gmail.com
    • Live chat สอบถามหรือจองผ่านทัวร์ออนไลน์ผ่าน Line: atphukettravel
  • วิธีการชำระเงิน

    • หลังจากคุณได้ทำการจองทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเช็ค และตอบกลับเพื่อยืนยันสถานะการจอง พร้อมแนบเอกสาร การจองและการชำระเงินให้ลูกค้าทางอีเมล หลังจากนั้นลูกค้าสามารถโอนเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินในอีเมล์ค่ะ
    • เมื่อโอนค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งโอนเงินทางโทรศัพท์หมายเลข 080 2272 168, 082 224 1863 หรือทางอีเมล book.paiphuket@gmail.com
    • หลังจากทางเราได้รับรายละเอียดการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะจัดส่งใบ Voucher หรือ ยืนยันการจองและใบเสร็จการเงินให้ทางอีเมล์ กรุณาพิมพ์เอกสารใบ voucher เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทางค่ะ

  Home | ทัวร์ภูเก็ตอื่นๆ | ติดต่อสอบถาม